שגריר משפטי

"שגריר" של דיני משפחה ובית המשפט הישראלים

בשנים האחרונות הצגתי את שיטת דיני המשפחה ובתי המשפט לענייני משפחה שלנו בפורומים בינלאומיים.

 PM Justiceלצד מתן הרצאות בכנסים בינלאומיים, לדוגמה הפורום בהונג קונג לפני שנתיים (מצ"ב שני מאמרים, על הגנת ילדים ועל גישור בענייני ילדים), פורסמו מאמרים שלי בעתון International Bar Association (האחד על מבנה בית המשפט כמוסד שיפוטי ותראפויטי, והשני על פונדראות, אף הם מצורפים), והם מצ"ב.

נוסף על כך, אני מרצה עבור מש"ב – המחלקה לשיתוף בינלאומי של משרד החוץ, אשר מקיים סדנאות בארץ ובחו"ל במגוון נושאים הקשורים לילדים, נשים ומשפחות.

 לדוגמה, לפני מספר שנים נסעתי לזמביה כחלק ממשלחת אל השופטים שם על אלימות במשפחה. כמו כן אני מרצה בסדנאות אשר מתקיימות בארץ, שבכל אחת משתתפים נציגים בכירים מ-15-20 מדינות מ-5 יבשות, על פונדקאת, סחר בנשים, אלימות במשפחה וכיו"ב.

 בכל המסגרות האלה נציגים של מדינות רבות מקבלים התרשמות חיובית מאוד של ישראל, ואני שמח על ההזדמנות ליטול חלק ב"הסברה רכה" למען המדינה.

דוח על כנס בסידני, אוסטראליה, 2013