שיח הזכויות

מזה שנים רבות סבורני שהשיח המבוסס על זכויות גורם נזק בהרבה  תחומי המשפט והחיים. על כך הגשתי תזה לתואר שני באוניברסיטת חיפה “Hohfeld Without Rights” , ואני אוסף חומר לקראת כתיבת ספר, שכותרתו המתוכננת: “Why Rights Are Wrong and What to Do About Them”.

גישה זו, של הצורך להשתמש בשיח של מחוייבויות וחיובים, לצד חסינויות ופריבילגיות (כולל חובת המדינה לא להתערב באוטונומיה של הפרט, ולא לאפשר לאחרים להתערב, אלא על פי חוק) היתה הבסיס למאמרי על מחוייבויות הוריות.

בכנס בסידני ב2013, הצעתי לנסח מחדש את האמנה הבינלאומית על זכויות הילד כאמנה על מחוייבויות כלפי ילדים, ובכנס בינלאומי שהתקיים בארץ עשיתי אותה עבודה בנוגע לאמנת האג בנושא חטיפת ילדים.

שני מאמרים באנגלית:

 Thesis: Hohfeld Without Rights

Towards A Convention on Rights (paper delivered in Sydney, Australia, 2013)