פסק דין מאנגליה בעקבות ביטול סיוע משפטי בענייני משפחה

Q v Q, Re B (A Child), Re C (A Child)

[2014] EWFC 31 6 August 2014

לפני עלייתי ארצה, טיפלתי במאות תיקים, כסוליסיטור בלונדון, פליליים ואזרחיים, במסגרת הסיוע המשפטי, ולאחר עלייתי חלק ניכר מהעיסוקים שלי כעורך דין היו על פי הפניות לשכת הסיוע המשפטי.

לכן עניין הסיוע המשפט קרוב ללבי, מה גם שבתור שופט ראיתי כיצד עורך דין מתחיל יכול לפתח ידע וקריירה באמצעות תיקים המופנים על ידי הלשכה.

לכן כששמעתי שמבטלים סיוע משפט באנגליה באופן כמעט מוחלט, חששתי לתוצאות החמורות, משפטיות, כלכליות, והעקר הפגיעה בילדים, העלולות לנבוע מההחלט.

ואשר יגורתי….

בפסק דין זה נשיא חטיבת המשפחה בבית משפט הגבוה באנגליה, סר ג'יימס מאנבי, דן בשלושה תיקים בהם לאם היה ייצוג משפטי אך לאב נשלל האפשרות להיות מיוצג. באיפוק בריטי מובהק, אך בצורה ציורית למדי, הנשיא מפרט את בעיות החמורות העומדות בפני בעלי דין ובפני בית המשפט, הן במצב שאחד הצדדים מיוצג והאחר לא, אך גם כאשר אף אחד מהצדדים אינו מיוצג, בענייני משפחה בפרט.

מסקנתו/הצעתו מסתכמת בכך, שהנהלת בית המשפט ייאלץ לקחת על עצמו חלק לא מבוטל של המימון, וגם האדמינסארציה, של מתן ייצוג משפטי, תרגום, ושירות מומחים, בהליכים כאלה. אין צורך להדגיש שהעלויות של הקמתו של מנגנון וניהול פרויקט כזה עלולות להיות גבוהות בהרבה מאשר השימוש במנגנון קיים – הלא הוא הסיוע המשפטי. על עלויות אלו יש להוסיף את העלויות של זמן במזכירויות של טיפול במתדיינים בלתי מיוצגים, ושל זמן שיפוטי בדיונים בהם השופט צריך לעזור למתדיין מבלי לדעת את כל הנתונים ומבלי רשות ליתן ייעוץ.

מנסיוני עם מתדיינים בלתי יוצגים בבית המשפט בארץ (אשר הם מועטים, כמובן, בגלל חוק הסיוע המשפטי ומנגנונים כמו "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין), עיקר הבעיות הן בקושי של אנשים אלה עם סדרי דין, עם ניסעוח והגשת מסמכים, עם הבנת דיני הראיות, שלא לדבר על אי ידיעת הדין המהותי; אך בזבוז זמן נובע גם מהגשת תביעות, והגנות בפני תביעות, כאשר עורך דין בעל ידע וכישרות בסיסי היה מודיע שאין להליך או להגנה, לפי העניין, כל סכוי.

מטרתי היא, איפוא, כדי לשבח את מערכת הסיוע המשפטי שיש לנו בארץ ולקוות שלא תהיינה הצעות לבטלו או לצמצמו. כמו ברוב התחומים הקשורים להליכים משפטיים בענייני משפחה וילדים, גם בתחום זה מדינת ישראל היא אחת המובילות בעולם ה"מפותח" (חברים בקליפורניה מספרים שבין 70-80% מהמתדיינים בענייני משפחה הם ללא ייצוג משפטי, ונוצרו למעשה שתי שיטות משפט, האחת לעשירים ממשש והאחרת לרוב העם), וכמובן נר לרגלי מדינות פחות מפותחות.

פיליפ מרכוס, שופט בדימוס
מנחם אב תשע"ד – אוגוסט 2014